Over ons

Jongeren hebben behoefte aan een eigen plek. Een plek waar ze worden gezien en gehoord en waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek waar hun kwaliteiten en talenten ingezet kunnen worden en waar ze samen zijn en verbinding kunnen zoeken met elkaar.

We willen er zijn voor de jongeren; een relatie met hen aangaan. Wij geloven dat je alleen vanuit een vertrouwensband met jongeren een positieve invloed kan hebben op hun persoonlijke ontwikkeling. Gedreven door Gods liefde zoeken we hen op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. Zo willen we dichterbij jongeren komen en iets van Jezus’ leven laten zien. Iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen en zich geliefd te voelen.

Het team van YfC Brabantse Wal bestaat uit Ferry Wesdijk en Emily van Hoepen. Ferry is sinds 1 november 2023 werkzaam als teamleider op de Brabantse Wal en Emily is daar sinds 1 september 2023 coördinerend jongerenwerker. Vanuit een hart voor jongeren is het team hard bezig om deze nieuwe locatie op poten te zetten!

Ook verwelkomt het team met trots al meerdere vrijwilligers die gaan voor jongeren! Vrijwilligers voor muziek, voor de inloop en die jongeren op zoeken op straat. Twee vrijwilligers zijn zelf jongeren, dus zo wordt YfC Brabantse Wal niet alleen voor, maar ook dóór jongeren gerealiseerd.

Youth for Christ Brabantse Wal is onderdeel van Youth for Christ Nederland.